Buco Cassanova


N O V I N K Y 2014

22.12.2014

Prajeme Vm krsne sviatky naplnen teplom rodinnho krbu.

We wish you a Merry Christmas and warm on the heart


Buco Cassanova


06.12.2014

Chlapci maj 13 tdov, s vesel, zdrav a krsni. Kad nezvzn osobn nvtevu uvtame, ako vborn socializciu teniatok.
(viac info sekcii "teat")

Our boys is 13th weeks old. They are happy, haelthy and beautiful. Every visit is warmly welcomed as socialization our puppies
(more info in section "puppies" )

Buco CassanovaN O V I N K Y 2014

18.11.2014

10 tdov psk so zaujmavm rodokmeom, po zdravotne sledovanch rodioch ak na svoju milujcu rodinu. Je zdrav, krsny a v hrch kreatvny :) Nezvzn osobn nvtevu uvtame.
(viac info sekcii "teat")

10 weeks young male with interesting pedigree is still looking for a new family. His parents are heathy tested. Male is healthy, beautiful and very creative in games :)
(more info in section "puppies" )

Buco Cassanova


26.10.2014

Biggy Buco Cassanova - Eurpska vazka veternov

Biggy Buco Cassanova - Europan veteran winner

Buco Cassanova
Buco Cassanova


14.9.2014

Dashenka Buco Cassanova - ako prv z naej chovateskej stanice splnila podmienky na udelenie titulu Interchampion

Dashenka Buco Cassanova as a very first female from our kennel who fulfilled the conditions for titles Interchampion (C.I.B.)

Buco Cassanova


14.9.2014

Zastnili sme sa sce hnusnej vstavy, ale s krsnymi vsledkami.
N odchov Fedor Buco Cassanova sa predstavil po prv krt v triede mladch. Krsne a nebojcne sa predvdzal v blate a vyslil si V1, CAJC. akujeme majiteom, manelom Mirovcom, za mil prijatie, super spolonos v nehostinnom poas, aj za ukzanie Fedorka.

Dashenka Buco Cassanova svojim V1, CAC, CACIB, BOS splnila podmienky na udelenie titulu ampin krsy Slovenska, aj Inter ampion. Dashenka je prv interampionka z nho chovu a my sme na u patrine hrd.


We were in Lucenecs international dog show. Show was very, very ugly, but results was warm.
Our offspring Fedor Buco Cassanova, firt time in junior class. Fedor was very sovereign on mud too and earned him Exc.1 CAJC.

Dashenka Buco Cassanova obtained Exc.1, CAC, CACIB, BOS and fulfilled the conditions for titles Slovac champion and Interchampion. Dashenka is a first Interchampion from our kennel and we are very, very proud.


Buco Cassanova
Buco Cassanova


6.9.2014

Otec naich erstvch teniatok sa bol vystavova v Tomove medzi 86 cavaliermi a ako jeden z mla vystavovanch bol ocenen znmkou Vborn a zrove sa stal aj Vazom farby blenheim, s ndhernm posudkom.

Father of our new puppies was on Specialy cavaliers show in Tomasov and was honored with Excelent 1 and Winner of color blenheim with perfect result:


"2 years old BH, well coated, heavily marked BH, good bone, nice size, well layed shoulder,good spring of rib, good angulation through out, attentive to handler, showed really well, nice feathering to ears framing attractive head, moves quite well both ways."


6.9.2014

Horca novinka !!! Mme teniatka (viac info v sekcii !teat)

Hot news!!! We have a puppies (more info in section "puppies" )

Buco Cassanova

farba (color) pohlavie (sex) vha (weight) as (time) meno (name) foto foto hlava (head)
blenheim pes (male) 248 g 17.35 GETAR
Buco Cassanova
G1 Buco Cassanova G1 Buco Cassanova
blenheim pes (male) 166 g 18,03 GIACOMO
Buco Cassanova
G2 Buco Cassanova G2 Buco Cassanova
blenheim suka (female) 218 g 19,00 GABA
Buco Cassanova
G3 Buco Cassanova G3 Buco Cassanova
blenheim pes (male) 190 g 20,54 GENIUS
Buco Cassanova
G4 Buco Cassanova G4 Buco Cassanova
blenheim suka (female) 220 g 21,32 GILLIAN
Buco Cassanova
G5 Buco Cassanova G5 Buco Cassanova

1.9.2014

Dnes sa dova 13 rokov zakladateka naej chovateskej stanice - CELESTA Perla Olen, zdrav a pln ivota.

Today is a 13th B-day of founder of our kennel - Celesta Perla Olen. She is still healthy and full of life.


Buco Cassanova


29.8.2014

Vrh "B" oslavuje svoje 9 narodeniny. Zava: Buggy, Biggy, Boney - vetci zdrav ako repa!

Litter "B" is celebrating their 9th birthday. From left: Buggy, Biggy, Boney all health!


Buco Cassanova


Oslvenci s maminou Celestou(TR) (Honoree with mother Celesta - 13 years old)

Buco Cassanova27.8.2014

Dostali sme krsnu sprvu z Poska, kde sa narodili prv teniatka nho krsavca - ETAR Prokopsk hvzda. 2 BH psky, 2 BH suky a 2 TR suky prili na svet v chovateskej stanici Maradeco king

We are so proud of nice news from Poland. Our ETAR Prokopska hvezda have his very first puppies - 2 BH boys, 2 BH girls and 2 TR girls in kennel Maradeco king


Buco Cassanova


17.8.2014

Vemi sa teme na teniatka. Dnes 40ty de
Viac informci v sekcii "teat"

We are looking forward to puppies. Today 40th day.
More info in section "puppies"


Buco Cassanova01.8.2014

Mme horcu novinku. Sono dnes potvrdilo, e n ETAR Prokopsk hvzda bude ma na Slovensku svoje prv teniatka s vemi zaujmavm rodokmeom.
Viac informci v sekcii "teat"

We have a hot news. Sonograf confirmed today, that our ETAR Prokopska hvezda will have his first puppies in Slovakia with very interesting pedigree.
More info in section "puppies"


Buco Cassanova22.7.2014

Vrh "F" m dnes jeden rok. Srdene gratulujeme!


Buco Cassanova

17.7.2014

Priiel k nm na przdniny n Fabuco Buco Cassanova allias Falco :) Falco odkazuje svojim pnikom v Chorvtsku, e sa m dobre, cel dni snor po dvore a vetkm sa te. Bezproblmov sa poriadne napap a dokonca u aj tekal, ke mu Batman (naa maka) chcel vliez do misky :)

pre fotodokumentciu kliknite na fotografiu (fotky budem postupne dopa)11.7.2014

Mali sme vzcnu nvtevu. Monacov prvoroden syn JOE BLACK s rodinou :)

pre fotodokumentciu kliknite na fotografiu

We had a rare visit. Monacos first son JOE BLACK with his family :)

For Photodocumentation please click on picture06.7.2014


Boli sme na nvteve v Luenci
FEDOR Buco Cassanova - 1 rok

We were in Luenec.
FEDOR Buco Cassanova - 1 year old


Buco Cassanova

Buco Cassanova

Buco Cassanova23.6.2014


Boli sme na nvteve v Kyjove (CZ), potei sa s Monacovmi detikami
2 BH psy, 2 BH suky, 1 TR suka maj 4 tdne a zanaj by na hranie.

pre fotodokumentciu kliknite na fotografiu

We were visiting Monacos puppies in Kyjov (CZ).
2 BH male, 2 BH female, 1 TR female are 4 weeks old and they become such a cute for playing.

For Photodocumentation please click on picture
22.6.2014


Vstavn nedea v Brne
Etar Prokopsk hvzda - V1, CAC, CACIB, BOB

Fotodokumentciu mete zhliadnu v sekcii "Kronika"

Show Sunday in Brno (CZ)
Etar Prokopsk hvzda- Exc.1, CAC, CACIB, BOB

Photochronicle you can see in section "Chronicle"


Etar Prokopsk hvzda

15.6.2014


Krsny oddychov vkend sme strvili v Klagenfurte (AT) na medzinrodnej vstave psov
Sobota: Etar - V1, CAC, CACIB, BOB - jubilejn 10 BOB vo veku 21 mesiacov
Nedea: Etar - V1, CAC, res.CACIB

Fotodokumentciu mete zhliadnu v sekcii "Kronika"

Nice and show successful weekend for us in Klagenfurt (AT)
Saturday: Etar - Exc.1, CAC, CACIB, BOB - Jubilee 10th BOB at age 21 month
Sunday: Etar - Exc. 1, CAC, res. CACIB

Photochronicle you can see in section "Chronicle"


Etar Prokopsk hvzda

1.6.2014


Koniec mja trvime v Rumunsku na vstave psov v Sibiu. Jedna z najkaredch vstav ak sme doteraz zaili.
Sobota: Etar - V1, CAC, CACIB, BOB
Boris - V1, CAC, res. CACIB
Nedea: Boris - V1, CAC, CACIB, BOB - splnil podmienky na udelenie titulu Interampion

Fotodokumentciu mete zhliadnu v sekcii "Kronika"

End of may we spended in Romania in dog show in Sibiu. One of the worst dog show at which we were.
Saturday: Etar - Exc.1, CAC, CACIB, BOB
Boris - Exc. 1, CAC, res. CACIB
Sunday: Boris - Exc. 1, CAC, CACIB, BOB - he has fulfilled conditions for title Interchampion ( C.I.B.)

Photochronicle you can see in section "Chronicle"


Cayssari Okti Biely dmon

23.5.2014


Dostali sme asn sprvu z Kyjova - n Monaco Sevi Biely dmon je hrdm otcom 5 teniatok - 2 BH chlapci, 2 BH sleny a 1 TR slena
Statonou mamimou je ROYAL HAPPINES Aruava
v prpade zujmu o teniatka kontaktujte chovateku na maily: n.kratochvilova@centrum.cz

We have a great news from Kyjov - our Monaco Sevi Biely dmon is a proud father 5 puppies - 2 BH male, 2 BH female and 1 TR female.
The brave mother is ROYAL HAPPINES Aruava
In case of your interest about puppies, please contact breeder on email: n.kratochvilova@centrum.cz

teniatka Aruava
Buco Cassanova

18.5.2014


pecilna vstava cavalier a king charles klubu iech, Moravy s Slezka v Kutnej Hore - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC, Vaz farby, Vaz pecilnej vstavy
Cayssari Okti Biely dmon - VD3
Biggy Buco Cassanova - trieda veternov - V1
Fotodokkumentciu njdete v sekcii - "kronika"

Special dog show Cavalier a king charles Clubu in Kutna Hora (CZ) - ETAR Prokopsk hvzda - Exc.1, CAC, Winner of color blenheim, Winner of special dog show - dog
Cayssari Okti Biely dmon - vg 3
Biggy Buco Cassanova - trieda veternov - Exc. 1
Photochronicle you csn see in section "Chronicle"

ETAR Prokopsk hvzda


17.5.2014


Klubov vstava cavalier a king charles klubu iech, Moravy s Slezka v Kutnej Hore - ETAR Prokopsk hvzda - V2
Cayssari Okti Biely dmon - V
Biggy Buco Cassanova - trieda veternov - V1
Fotodokkumentciu njdete v sekcii - "kronika"

Club dog show Cavalier a king charles Clubu in Kutna Hora (CZ) - ETAR Prokopsk hvzda - Exc.2
Cayssari Okti Biely dmon - Exc.
Biggy Buco Cassanova - trieda veternov - Exc. 1
Photochronicle you csn see in section "Chronicle"

ETAR Prokopsk hvzda
ETAR Prokopsk hvzda


19.4.2014


Klubov vstava Slovenskho cavalier a king charles klubu vo Vininom - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC, Vaz farby, Klubov vaz, BOB

Club show Slovak cavalier and king charles spaniel club - ETAR Prokopsk hvzda - Exc. 1, CAC, Winner of color, Club winner, BOB

ETAR Prokopsk hvzda

13.04.2014


Bol krsny slnen vkend, troku sme sa fotili.

Was nice and sunny weekend, we made a photo litle bit.

Celesta(v strede) 12,5 roka, a jej deti z vrhu B (Biggy a Buggy)

Celesta (in the middle) 12,5 years old and her children from litter B (Biggy a Buggy)

FABUCO Buco CassanovaVrh A, B a D spolu

Litter A, B and D together

FABUCO Buco CassanovaNai reprezentatvni chlapci

Our representative boys

FABUCO Buco Cassanova06.04.2014


Krsny vkend za nami s Fionkou a jej prjemnmi majitemi. Dnes spolon nvteva nho Fabuca v Turianskych Tepliciach. akujeme manelom Vajdlovm za mil prijatie a teme sa na alie stretnutia.

We had a nice weekend with Fiona and her pleasant owners. Today joint visit our Fabuco in Turcianske Teplice. Many thanks family Vajdl to warm welcome and we are looking forward to next meeting

FABUCO Buco Cassanova FABUCO Buco Cassanova

FABUCO Buco Cassanova FABUCO Buco Cassanova

FABUCO Buco Cassanova FABUCO Buco Cassanova30.3.2014


Medzinrodn vstava psov v Nitre, posudzovala Erna Brit Nordin (SWE) - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC, CACIB, BOB

International dog show in Nitra, judge Erna Brit Nordin (SWE) - ETAR Prokopsk hvzda - Exc. 1, CAC, CACIB, BOB

ETAR Prokopsk hvzda ETAR Prokopsk hvzda

ETAR Prokopsk hvzda

28.3.2014


Najprestnejia Slovensk vstava na Slovensku - ampion ampionov Slovenska sa samozrejme nezaobila bez naej vpravy. ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC, Victory junior winner, BIG 3
Monaca na posledn chvu nahradil Boris Kollr (Cayssari Okti Biely dmon) a vyslil si V2
fotodokumentciu njdete v sekcii "kronika"

The most prestigious Slovak dog show - Champion of champions Slovakia with our participation: ETAR Prokopsk hvzda - Exc.1, CAC, Victory junior winner, BIG 3
Monaco replaced Boris Kollr (Cayssari Okti Biely dmon) - Exc. 2
fotodocumenation you can see in section "chronicle"

ETAR Prokospk hvzda15.3.2014


Dnes sme mali mil nvtevu. Bola ns pozrie naa 8 mesan FIONA BUCO CASSANOVA

We had a nice visit today.Fiona Buco Cassanova was say hello her parents.

FIONA BUCO CASSANOVA FIONA BUCO CASSANOVA

FIONA BUCO CASSANOVA FIONA BUCO CASSANOVA03.3.2014


Vrtili sme sa z vletu z UK pln dojmov a zitkov. ETAR Prokopsk hvzda sa v alekom svete rozhodne nestratil. V triede "Special Graduate Blenheim" sa umiestnil na krsnom 2 mieste (z 9)

...

ETAR Prokopska hvezda24.2.2014


Posledn pravy pred odchodom do UK

Last modified before leaving to UK

ETAR Prokopska hvezda23.2.2014


Medzinrodn vstava psov Brno (DUO CACIB), dnes, - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC

International dog show Brno (DUO CACIB), today, - ETAR Prokopska hvezda - Exc. 1, CAC

22.2.2014


Medzinrodn vstava psov Brno (DUO CACIB), dnes, - ETAR Prokopsk hvzda - V1, CAC, res. CACIB

International dog show Brno (DUO CACIB), today, - ETAR Prokopska hvezda - Exc. 1, CAC, res. CACIB

ETAR Prokopska hvezda21.2.2014


Zbytone sme sa chystali do vstavnch ringov. Etar upravil Monaca tak, e op sa cel rok nebude mc ukza verejnosti. Je mi to moc to, ale ni s tm u neurobm.

Futile was our preparing for dog show. Etar edited Monacos ears such that nearest year will not be able to show. I'm so sorry, but not a solution.

Buco Cassanova10.2.2014


Pomaly sa chystme na vlet do UK na klubov vstavu s Monacom a Etarom. Dnes sme skali na Monacovi nov ampn :)

We are preparing for our trip to UK to club show with Monaco and Etar. We tried a new shampoo for Monaco today :)

Buco Cassanova29.1.2014


Nvteva v CHS Kashmir-Jasmine v ali - nae krsniatka maj 9 tdov a akaj na milujce nov rodiny v "Kashmir Jasmine"

Our visite in kennel Kasmir-jasmine in Sala - puppies are 9 weeks old (young) and waiting for new kindly family in "Kashmir Jasmine"

Buco Cassanova17.1.2014


Sobotn de sme strvili na vstave v Trenne. ETAR Prokopska hvzda - V1, CAC, res. CACIB
doplnen fotodokumentcia je v sekcii "Kronika"

We spent nice day at the show in Trencin. ETAR Prokopska hvzda - V1, CAC, res. CACIB
Supplemented photo documentation is in section "chronicle"

Buco Cassanova Buco Cassanova11.1.2014


V sobotu popoludnm sme pokrstili krsne teniatka v chovateskej stanici "Kashmir Jasmine" - troch cavalierskych chlapcov. Dvaja tricolori ete akaj na svojich novch milujcich majiteov.
doplnen fotodokumentcia je v sekcii "Kronika"

We was baptized 3 beautiful cavaliers puppies in kennel "Kashmir Jasmine" on saturday afternoon. Two tricolor boys are still available and waiting to their new loving owners.

Supplemented photo documentation is in section "chronicle"

Buco Cassanova5.1.2014


Zahjili sme vstavn seznu 2014 na Hanckej nrodnej vstave v Brne. ETAR Prokopsk hvzda vo veku 16 mesiacov (bez 1 da) v triede mladch poslednm CAJC zskal titul ESK JUNIOR AMPIN a zrove zskal svoj piaty BOB. Sme na neho vemi pyn a vemi van za neho jeho chovateke Hane Novkovej :)

doplnen fotodokumentcia je v sekcii "Kronika"
Vsledky z Hanckej nrodnej vstavy s doplnen v sekcii "Vstavy"

We started the show season 2014 on Hanacka national dog show in Brno. ETAR Prokopsk hvzda won the last CAJC and earned the title CZECH JUNIIOR CHAMPION. Simultaneously he won his first BOB of age 16 months. We are very proud of him and very grateful to his breeder Hana Novkov :)

Supplemented photo documentation is in section "chronicle"
Results from Hanacka national dog show are supplemented in section "shows"

Buco Cassanova0.0.2014


Buco Cassanova0.0.2014


Na zlomku roka zaname so strnkou v novch atikch :-). Dfam, e sa Vm bude pi a prpadn chybiky prehliadnete, alebo mi o nich dte vedie, aby som ich mohla opravi.

New year in new dress for our webside :-). I hope, you will like them.

© 2010 • Martina Kasanov • Vetky prva vyhraden

Partneri:   Ekonomick Kancelria, s.r.o.       GIBOX, s.r.o.