Buco Cassanova
Bonitačný kód - ETAR PROKOPSKÁ HVĚZDA
I. Typ, veľkosť, povaha, charakteristika:
  1. Malý španiel, živá povaha sliediča, výška do 35cm, hmotnosť do 8,2 kg, pevná stavba tela
  2. Ako ad.1., dlhšia stavba tela
  3. Malý typ, správne proporcie, výška najmenej 25 cm, hmotnosť najmenej 5,45 kg
  4. Väčší typ, vyvážené proporcie, výška do 40 cm, váha do 10 kg
    5. Primalý typ, slabá telesná stavba, výška pod 25 cm alebo hmotnosť pod 5,45 kg
    6. Priveľký hrubý typ, výška nad 40 cm
    7. Netypická povaha, bojazlivá, neurotická alebo agresívna, nezvládnuteľná
II. Hlava a uši
  1. Primerane veľké k telu, so širokým plochým temenom, krátka lebka, vysoko nasadené, visiace, priľahlé ťažké uši
  2. Ako ad.1., len mierne klenuté temeno alebo nižšie nasadené uši
  3. Ťažšia, hrubšia hlava, uši a ostatné proporcie vyhovujú
  4. Jemná hlava (hlavne u psov)
  5. Kratšie uši
  6. Nedostatočne vyplnené líca pod očami
  7. Užšia papuľka
    8. Krátke, zle nasadené odstávajúce uši
    9. Závažné chyby v utváraní hlavy, silne oblúkovité jablkové temeno alebo úzka hlava
III. Oči  
  1. Veľké, tmavé, okrúhle, ďaleko od seba umiestnené oči, pigmentované priliehajúce viečka
  2. Viečka sú neúplne pigmentované
  3. Blízko pri sebe umiestnené oči
  4. Malé zapadnuté oči, príp. ich tvar nie je okrúhly
  5. Svetlejšie oko
    6. Vypuklé oko
    7. Veľmi svetlé, dravčie, alebo nedopigmentované oko
    8. Viečka nepriliehajú k bulvám
IV. Ňucháč
  1. Výrazne tmavý, sýto pigmentovaný, široko otvorené nozdry
  2. Tmavý, široko otvorené nozdry
  3. Úbytok pigmentu
  4. Zovretý, malý ňucháč
    5. Svetlý, mäsový ňucháč
V. Nos  
  1. Krátky, k ňucháču sa mierne zužujúci, avšak nie špicatý; chrbát nosa rovný, dĺžka nosa 3,8 cm
  2. Ako ad.1, ale kratší, min. prípustná dĺžka je 3,0 cm
  3. Dlhší nos, max. do 5,0 cm
  4. Málo pigmentované pysky
  5. Vôbec nepigmentované pysky
    6. Dĺžka nosa pod 3,0 cm
    7. Dĺžka nosa nad 5,0 cm
    8. Úzky, veľmi špicatý nos
VI. Zhryz a chrup
  1. Úplný chrup, nožnicový zhryz
  2. Úplný chrup, kliešťový zhryz
  3. Strata 1xP1, alebo 1xM3 u sučky, nožnicový zhryz
  4. Strata 1xP1, alebo 1xM3 u sučky, kliešťový zhryz
    5. Neúplný chrup, strata zubov
    6. Predkus
    7. Podkus
    8. Hrubé chyby zhryzu, nepravideľnosť, deformácia čeľustí
VII. Krk a trup
  1. Chrbát rovný, hrudník klenutý, priestranný, dostatočne hlboký, stredne dlhý krk, vtiahnuté brucho
  2. Voľné, málo vtiahnuté brucho
  3. Vyklenutý alebo prehnutý chrbát, vyššie alebo vyklenuté bedrá
  4. Príliš plochý, málo klenutý hrudník
  5. Sudovitý, príliš lenutý hrudník
  6. Príliš dlhý alebo príliš krátky krk
  7. Voľná lopatka
VIII. Končatiny a labky
  1. Predné nohy rovné a pevné, zadné svalnaté a správne zauhlené, široké zovreté labky
  2. Voľnejšie lakte; vybočuje lakte
  3. Vybočuje labky
  4. Strmšie uhlenie končatín
  5. Užší, širší alebo zbiehavý postoj končatín
  6. Nábeh na kravský postoj, krivé postavenie predných končatín
    7. Výrazne krivé postavenie predných končatín
    8. Sudovitý alebo kravský postoj zadných končatín
    9. Zadné nohy zle zauhlené
IX. Chvost a zadná časť tela
  1. Chvost dobre nasadeným nesený približne v predĺženej línií chrbta
  2. Zle nesený chvost
  3. Zle nasadený chvost (nižšie, vyššie)
  4. Zrazenýb zadok
    5. Chvost skrútený vysoko nad chrbtom
X. Srsť  
  1. Bohatá, splývajúca, hodvábna, dlhá najmä na ušiach (závesy), chvoste, končatinách, prsiach a labkách
  2. Slabšie osrstenie na prsiach
  3. Slabšie osrstenie chvosta
  4. Slabšie osrstenie končatín, najmä labiek
  5. Slabšie osrstenie uší
  6. Celkové kratšie osrstenie
  7. Neostatky v kvalite a štruktúre srsti
    8. Veľmi krátka nekvalitná srsť
    9. Silne vlnitá, kučeravá srsť
XI. Kód farby
  1. Blenheim
  2. Black and tan
  3. Ruby
  4. Tricolor
XII. Hodnotenie farby - blenheim
  1. Na perlovo bielom podklade sýto gaštanové škvrny, oko a ucho nasadené v gaštanovej škvrne, symetrické sfarbenie hlavy, biela lysinka; cení sa gaštanová guľatá škvrna na temene hlavy - spot
  2. Ako ad.1, ale menšia asymetria masky, prípadne viac gaštanovej farby
  3. Pehy na nose, čele alebo nohách
  4. Biela nie je čistá (melír)
  5. Silná asymetria masky
  6. Hnedé škvrny sú veľmi svetlé
  7. Súvislý hnedý chrbát (plášť)
  8. Celá hnedá hlava
    9. Celá biela hlava
XIII. Celkové hodnotenie
  1. Chovný
  2. Chovný podmienene
  3. Nechovný pre diskvalifikačnú chybu
  4. Nechovný pre monorchizmus
  5. Nechovný  pre kryptorchizmus